Innovation Lab

Fase 1 Customerzz Innovation Lab: Customerzz Inspiratie & Experimenteer Kalender

Platform voor Klantgericht Ondernemen (PvKO) heeft plannen voor een open en onafhankelijk acceleration lab in Nederland. Dit nieuwe Customerzz Innovation Lab wil een inspirerende broedplaats zijn voor concrete vernieuwing op het gebied van klantgericht ondernemen in Nederland. Leden van PvKO zien vernieuwing binnen de eigen organisatie soms langzaam en stroef verlopen; de uitdaging om de snelle veranderingen op de markt het hoofd te bieden, is een agendapunt van heel veel bedrijven. Men weet vaak onvoldoende hoe men wil vernieuwen (met welke technologie, welke richting en welke aanpak) en komt vaak veel barrières tegen. Ook bestaat de behoefte om te experimenteren en te leren in een onafhankelijke en inspirerende omgeving. +

PvKO wil in samenwerking met partners middels het Customerzz Innovation Lab nieuwe toegepaste kennis en (internationale) inspiratie bieden waarbij klantrelaties centraal staan. Het is de bedoeling dat professionals (managers en teams die verantwoordelijk zijn voor visie, beleidsontwikkeling en implementatie van een klantgerichte aanpak binnen hun organisatie), wetenschappers en studenten binnen het Customerzz Innovation Lab samen met experts uit de PvKO-vereniging kunnen experimenteren. Het lab stimuleert vernieuwing en geeft versnelling aan het leerproces door onder andere de inzet van big data, de nieuwste software tools en engagement tactieken. +

De initiatiefnemers willen dat in het nieuwe lab deelnemers zich laten inspireren en concreet aan de slag gaan met analyseren, communiceren en/of co-creëren. Op dit moment wordt gewerkt aan het Customerzz-businessplan. Leden van PvKO kunnen zich aanmelden om mee te denken en te werken aan Customerzz. +